czwartek

Przykładowe tematy prac maturalnych

Tematy te sa propozycjami, które sami możecie wybrać jako własny temat, pamietając o przestrzeganiu terminu do którego należy zgłosić propozycje samodzielnie wybranego tematu. Tematy te sa sprawdzone, trafne i ciekawe w opracowaniu. POLECAM!!!

1. Wieś i jej różne wizje na przykładzie dwóch , trzech epok.
2. Różne sposoby ujęcia motywu miłości. Omów na wybranych przykładach.
3. Motyw tańca w literaturze. Omów na wybranych przykładach literackich.
4. Satyryczny obraz społeczeństwa polskiego w wybranych utworach literackich.
5. Obrzędy i obyczaj ludowe w literaturze- omów na wybranych przykładach literackich.
6. Motyw buntu i niezgody na rzeczywistość. Omów na wybranych przykładach.
7. Rozmowa z Bogiem ( bogami) jako motyw literatury różnych epok. Przedstaw ten motyw na wybranych przykładach.
8. Zaprezentuj literacki obraz wsi w utworach różnych epok.
9. Zaprezentuj motyw winy i kary w utworach różnych epok.
10. Matka, muza, kochanka- zaprezentuj literackie portrety kobiet w wybranych utworach.
11. Przedstaw literacki portrety marzycieli i idealistów w wybranych utworach.
12. Bóg w literaturze. Porównaj różne jego kreacje w literaturze.
13. Kreacje nieszczęśliwych kochanków w literaturze różnych epok. Przedstaw i porównaj.
14. Różne koncepcje bohatera tragicznego w literaturze. Przedstaw i porównaj.
15. Problem winy i kary w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
16. Bunt jako wyraz niezgody na rzeczywistość. Przedstaw rodzaje buntu i typy buntowników na wybranych przykładach.
17. Miłość kobiety i mężczyzny jako uczucie ponadczasowe. Przedstaw sposoby jej pokazania w wybranych dziełach literackich.
18. Pokora i bunt jako dominujące postawy człowieka wobec Boga. Rozwiń temat na wybranych przykładach.
19. „ Cierpienie jest nauczycielem” ( Ajschylos) Przedstaw różne aspekty cierpienia ukazane w literaturze.
20. Motyw przyjaźni w literaturze. Omów różne jego wersje w wybranych utworach.
21. Motyw cierpienia i buntu przeciw Bogu w wybranych utworach literackich.
22. Bunt jako wyraz niezgody na rzeczywistość. Na przykładach wybranych tekstów literackich ,zaprezentuj bohaterów , którzy bunt uznali za konieczność.
23. Niepogodzeni ze światem- literatura o człowieku zbuntowanym i wyobcowanym.
24. Kamienica jako przestrzeń życia człowieka. Rozwiń temat, analizując dzieła literackie.
25. Kreacje „małych ojczyzn” w literaturze polskiej ( np. Soplicowo, Korczyn, Nawłoć). Omów analizując teksty literackie.
26. Bóg i człowiek. Rozmowy z Bogiem w literackich przekazach z różnych epok. Omów, analizując wybrane utwory.
27. Kult Maryjny i jego odbicie w literaturze, sztuce i mowie. Odwołaj się do znanych ci przykładów.
28. Obraz wsi w literaturze polskiej. Omów na przykładach wybranych utworów.
29. Problem moralnego wyboru i jego skutki w wybranych przykładach z literatury polskiej i obcej.
30. Wojna jako próba moralna człowieka. Przedstaw problem w świetle wybranych utworów literackich.
31. Bohaterowie literaccy jako twórcy własnego losu. Przedstaw motyw kowala własnego losu i / lub igraszki bogów w literaturze.
32. Wybory moralne bohaterów literackich. Omów na przykładach wybranych utworów literackich.
33. Obraz wsi w literaturze. Omów na przykładach wybranych utworów literackich.
34. Na podstawie wybranych utworów z różnych epok przedstaw relacje Bóg- człowiek.
35. Literackie wersje bohatera-buntownika . Zaprezentuj problem , charakteryzując wybrane postacie literackie.
36. Prawda o wojnie utrwalona w słowach. Rozwiń temat na wybranych przykładach z literatury.
37. Bunt i pokora jako dwa różne sposoby zachowań człowieka wobec Boga. Rozwiń temat, analizując dzieła literackie.
38. Literackie portrety matek. Omów na przykładach utworów z różnych epok.
39. Motyw Madonny w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
40. Zaprezentuj wizerunek Matki Boskiej w wybranych dziełach literatury i sztuki.
41. Na wybranych przykładach porównaj sposoby przedstawiania postaci Maryi, matki Jezusa w literaturze i sztuce.
42. Wizerunek Maryi w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach.
43. Różne ujecia postaci Matki Bożej w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach.