środa

Bibliografia w prezentacji maturalnej

Istnieje przynajmniej kilka wzorów pisania bibliografii. Stąd niejednokrotnie głębokie kontrowersje i zagorzałe dyskusje wokół tego tematu. Zapis bibliograficzny może wyglądać bardzo różnie i we wszystkich przypadkach ( jeśli zachowane zostaną typowe dla ów zapisu zasady) jest on poprawny. Poniżej znajdują się ( dla porównania) dwa różne zapisy bibliograficzne. Niemniej jednak polecam przed przystąpieniem do pisania bibliografii poproszenie swojego polonisty o wzór zapisu bibliograficznego obowiązującego w Waszej szkole.

Możesz również pobrać poniższe teksty w formacie pdf:


BIBLIOGRAFIA:TEMAT: Spotkanie wrogów. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych dzieł literackich i filmowych.I. LITERATURA PODMIOTU:

1)Homer, Iliada, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1986, ISBN 83-06-01262-3.
2)Mickiewicz Adam, Pan Tadeusz, Oficyna "Ypsylon", Warszawa 1994, ISBN 83-85135-65-0.
3)Shakespeare William, Romeo i Julia, przeł. S. Barańczak, "W Drodze" Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów, Poznań 1990, ISBN 83-7033-120-3.
4)Sofokles, Antygona, przeł. K. Morawski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Wrocław 1984, ISBN 83-04-01423-8.

II. LITERATURA PRZEDMIOTU:

1. Chrzanowski Maciej, Opracowania lektur dla liceów i innych szkół średnich, Wydawnictwo SKRYPT, Warszawa 2004.
2.Komorowski Jarosław, "Romeo i Julia" Williama Shakespeare'a, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1990, ISBN 83-02-04131-9, s. 68-73.
3.Słownik motywów literackich, red. Dorota Nosowska, Wydawnictwo "Park", Bielsko-Biała 2004, ISBN:83-7266-299-1(hasło: wróg).
4.Słownik bohaterów literackich, red. Anna Popławska, GREG, Kraków 2003.

III. MATERIAŁY DODATKOWE

1.Troja, reż. Wolfgang Petersen
2.Leon Zawodowiec, reż. Luc Besson
3.Ojciec chrzestny (1972), reż. Francis Ford Coppola


***


Imię, nazwisko

szkoła, klasa, dataTEMAT : Spotkanie wrogów. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych dzieł literackich i filmowych.BIBLIOGRAFIA:I. LITERATURA PODMIOTU:

1)Homer, Iliada, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1986, ISBN 83-06-01262-3.
2)Mickiewicz Adam, Pan Tadeusz, Oficyna "Ypsylon", Warszawa 1994, ISBN 83-85135-65-0.
3)Shakespeare William, Romeo i Julia, przeł. S. Barańczak, "W Drodze" Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów, Poznań 1990, ISBN 83-7033-120-3.
4)Sofokles, Antygona, przeł. K. Morawski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Wrocław 1984, ISBN 83-04-01423-8.

II. LITERATURA PRZEDMIOTU:

1. Chrzanowski Maciej, Opracowania lektur dla liceów i innych szkół średnich, Wydawnictwo SKRYPT, Warszawa 2004.
2.Komorowski Jarosław, "Romeo i Julia" Williama Shakespeare'a, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1990, ISBN 83-02-04131-9, s. 68-73.
3.Słownik motywów literackich, red. Dorota Nosowska, Wydawnictwo "Park", Bielsko-Biała 2004, ISBN:83-7266-299-1(hasło: wróg).
4.Słownik bohaterów literackich, red. Anna Popławska, GREG, Kraków 2003.

III. MATERIAŁY DODATKOWE

1.Troja, reż. Wolfgang Petersen
2.Leon Zawodowiec, reż. Luc Besson
3.Ojciec chrzestny (1972), reż. Francis Ford Coppola