środa

Przykładowa prezentacja maturalna: ramowy plan wypowiedzi

Może być mniej lub bardziej szczegółowy, rozbudowany lub zwięzły, zawierający równoważniki zdań, bądź całe zdania- tak naprawdę wszystko zależy od nas, uściślając winno być uzależnione od naszych potrzeb. Plan ma nam ułatwić jak najlepsze zaprezentowanie treści zawartych w prezentacji maturalnej, ma być swoistą „ściągą”, która pozwoli łatwiej nam zapamiętać niektóre treści i uniknąć niepotrzebnych nerwów. Przedstawiam dwa różne wzorce ramowego planu wypowiedzi. PAMIĘTAJMY jednak, iż każdy plan może być inny, „uszyty na naszą miarę” i dopasowany do indywidualnych potrzeb !

Możesz również pobrać poniższe teksty w formacie pdf:


TEMAT: Afryka i jej mieszkańcy jako temat „Jądra Ciemności „ J.Conrada i adaptacji filmowej tego dzieła. W prezentacji porównawczej możesz posłużyć się innymi obrazami AfrykiRamowy plan wypowiedzi:WSTĘP:

1.Definicja Imperium, kolonializmu, postkolonializmu
2.Inny według Saida (orientalizm)

ROZWINIĘCIE:

1.Analiza „Jądra ciemności” w odniesieniu do dyskursu postkolonialnego
a)Obraz Afryki
b)Obraz Afrykańczyków
c)Obraz Białego
2.Analiza filmu „Czas Apokalipsy”
a)Analiza i interpretacja sceny zabicia Kurtza
3.Analiza „W pustyni i w puszczy” H. Sienkiewicza
a)Utwór kolonialny
b)Podkreślenie ważności „bieli”

ZAKOŃCZENIE:

1.Afryki i Afrykańczyków w literaturze bardzo często bazuje na kolonialnych doświadczeniach i stereotypowych ujęciach Innego
2.Afrykańczyk nie istnieje sam, jako oddzielna jednostka w literaturze.


***Plan pracy maturalnejTEMAT: Motyw getta. Zaprezentuj w oparciu i wybrane dzieła literackie i filmowe.
WSTĘP:

Historia powstania getta
Warunki panujące w getcie

TEZA: Motyw getta to temat uniwersalny, posiadający wiele interpretacji i sposobów realizacji.

ARGUMENTY:

1.Obraz getta w utworze Kazimierza Moczarskiego Pt.: „Rozmowy z katem”.
Jurgen Stroop jako tytułowy kat.
Postępowanie Stroopa obrazem bezwzględności okupanta.
2.Getto warszawskie w utworze Hanny Krall Pt.: „Zdążyć przed Panem Bogiem”.
Powstanie w getcie warszawskim.
Marek Edelman- jeden z przywódców powstania.
3.„Medaliony” Zofii Nałkowskiej jako dokument zbrodni hitlerowskich w gettach.
4.Film Romana Polańskiego Pt.: „ Pianista” na podstawie powieści Władysława Szpilmana.
Obraz rodzin żydowskich trafiających do getta.
Okrucieństwa Niemców wobec Żydów.
5.Film Pt.: „Korczak” w reżyserii Andrzeja Wajdy.
Przedstawienie postaci Janusza Korczaka.
Bohaterska postawa dr Korczaka.

PODSUMOWANIE:

„Ludzie ludziom zgotowali ten los.”