wtorek

Prace maturalne: Merytoryczna, a wizualna jakość pracy.

Każda praca poza treścią i merytoryką musi jakoś wyglądać. Ktoś mógłby powiedzieć, że nie ma to znaczenia ponieważ komisja i tak tego nie widzi, jednakże w tym miejscu
nie mogę przyznać mu racji. Praca musi być napisana jasno i przejrzyście. Pozwoli to łatwiej przyswoić sobie jej treść. Jednak najważniejszym elementem stanowiącym o schludności danej pracy jest zachowanie odpowiednich proporcji miedzy wstępem, akapitami i zakończeniem. Należy pamiętać, że Twoja prezentacja nie może trwać dłużej niż 15 minut. Na pozór to bardzo dużo, jednakże każdy kto zacznie swoje przygotowania do matury już niebawem zorientuje się , że to naprawdę niewiele.

Sztuką jest zatem napisać w miarę zwięzłą, ale treściwa pracę zawierającą esencję tego, co należy powiedzieć. Nie warto więc przesadzać z długością pracy. Nie chciałabym tutaj narzucać nikomu na ile stron taka praca powinna być napisana, jednakże warto jest przeprowadzić pewien test. A mianowicie, należy wziąć dowolny tekst , włączyć stoper i czytać go przez 15 minut nie wolnym, ale też niezbyt szybkim tempem. Pozwoli to w przybliżeniu określić długość jaką powinna mieć Twoja praca.

Aby praca byłą dobra nie należy również zamieszczać zbyt wielu dzieł literackich. Lepiej omówić kilka, (np. trzy) ale dogłębnie, oddając cały sens tematu, niż dużo, a w sposób płytki i pobieżny.
Należy również pamiętać, że wszystkie omawiane teksty powinny mieć w przybliżeniu podobną długość w naszej pracy.

Reasumując:Proporcje są niezwykle ważne. Wstęp powinien być w miarę krótki, ale treściwy i oddający główny watek naszej pracy. Kolejne akapity powinny w sposób dogłębny omawiać poszczególne dzieła literackie, a zakończenie będące nieco dłuższe niż wstęp powinno podsumowywać jeszcze raz
wszystkie zagadnienia omawiane w pracy i niejako zamykać cała prezentację.