poniedziałek

Bibliografia w Twojej pracy maturalnej

Kolejny krok podczas tworzenia prezentacji maturalnej to napisanie bibliografiiWybraliśmy już temat pracy maturalnej, zgromadziliśmy tuziny materiałów, poradziliśmy się specjalistów i w końcu po ciężkich i mozolnych przygotowaniach stajemy w obliczu konieczności zrobienia kolejnego kroku – napisania bibliografii. Tak! Bibliografia bowiem to kolejna rzecz jaką musimy zrobić, by stworzona następnie przez nas praca matualna miała przysłowiowe „ręce i nogi”.Piszę wzory prezentacji maturalnych na dowolny temat. Potrzebujesz pomocy ? Napisz lub zadzwoń:

Agnieszka,

e-mail: matura-prez@tlen.pl

tel: 503 009 572

Prezentacje maturalne
Różne są opinie na temat tego, kiedy najlepiej zacząć pisać bibliografię. Jedni uważają, podobnie zresztą jak ja, że jeszcze przed przystąpieniem do pisania tekstu prezentacji maturalnej, inni, że bezpośrednio po zakończeniu tej czynności. Oczywiście można zarobić to na oba sposoby, jednakże z pewnością korzystniejszy okaże się być ten pierwszy. Dlaczego? Dlatego, że kiedy bibliografia zostanie już przez nas stworzona, wtedy mamy już biało na czarnym zapisane, co w naszej pracy powinno się znaleźć. Bibliografia ułatwia więc nam organizację naszej pracy, zapobiega przed przypadkowością i chaotycznością i wprowadza ład we wszystkie nasze działania.
Dlaczego bibliografia do pracy maturalnej powinna być stworzona jako pierwsza ?Stworzenie bibliografii jako pierwszej jest też korzystne chociażby dlatego, że to przecież właśnie ona jest pierwszym materiałem, jaki musimy przedłożyć w szkole, warto więc ją mieć już wtedy w pełni przygotowaną, by nie stała się ona, podobnie jak wybór tematu, przypadkowa i nieprzemyślana przez nas.

Jak zatem stworzyć ową bibliografię? Co w niej zamieścić? W jaki sposób zestawić? Co powinno się w niej znaleźć? Rzeczywiście, napisanie poprawnie bibliografii, to naprawdę niełatwa sprawa. Ważne jest zatem, aby przyłożyć się do tego zadania naprawdę sumiennie i z zapałem, pamiętając, że jest ona naszą wizytówką na maturze. Przystępując do pisania bibliografii zwróćmy uwagę, aby w górnym lewym roku zamieścić informację o dacie jej napisania oraz miejscu naszego
zamieszkania, w prawym zaś nasze dane osobowe, czyli imię i nazwisko.

Centralną część bibliografii powinien zajmować, wyraźnie wyodrębniony, czy to za pomocą pogrubienia, czy też kursywy, temat naszej pracy. Następnie przystępujemy do wymienienia
pozycji z literatury podmiotowej, czyli tych książek (najczęściej lektur) oraz dzieł sztuki o których mowa w naszej pracy. Każdy opis bibliograficzny książki rozpoczynamy od nazwiska i imienia
autora, bądź autorów, tytułu zapisanego kursywą, wydawnictwa, miejsca i roku wydania oraz numeru ISBN.

Standardy pisania prezentacji maturalnych jasno określają wygląd bibliografiiJest to standardowy opis bibliograficzny książki, który może się jednak znacznie różnić w zależności od ilości autorów, źródła i wielu innych czynników. Warto więc wcześniej poczytać nieco więcej na ten temat, czy też zapytać nauczyciela, lub korepetytora, a nawet poprosić o pomoc przy tej czynności. Po zapisaniu literatury podmiotowej przystępujemy do opisów bibliograficznych pozycji z literatury przedmiotu, czyli tych źródeł w oparciu o które pragniemy stworzyć swoją pracę maturalną. I tu obowiązują te same reguły zapisu, co w literaturze podmiotu.
Warto jednak zwrócić uwagę na to, by nasza literatura przedmiotu była urozmaicona pod względem źródeł informacji i w pełni pokrywała się z treścią naszej prezentacji.