środa

Poradnik dla kazdego

W poprzednim poście przedstawiłam wszystkim,którym do tej pory brakuje pomysłu na oryginalny i przyjemny w realizacji temat na ustną mature z jezyka polskiego
przykładowe tematy prac maturalnych . Każdy ma prawo do wyboru własnego tematu, który to przedstawi komisji egzaminacyjnej na egzaminie dojrzałości w maju. Wybór tematu zależy od Ciebie , warto jednak pamietać aby była to decyzja przemyślana i na miarę własnych możliwości.
Matura ustna z jezyka polskiego mimo pozornej łatwości zrozumienia ogólnych przepisów dotyczacych samego egzaminu i zasad jego oceniania wciąż budzi liczne nieporozumienia i rodzi wątpliwości. W związku z tymi wątpliwościami pragnę przybliżyć w skrócie i w zrozumiały dla wszystkich sposób kryteria oceniania części ustnej egzaminu i zasady ich stosowania.
1) Egzamin maturalny z jezyka polskiego trwa ok 25 min i składa się z dwóch części: a) prezentacji przygotowanej przez osobę zdającą , która trwa nie więcej niż 15 minut, b)rozmowy zdającego z egzaminatorem, która jest związana z tematem oraz treścią prezentacji.
W części pierwszej sprawdzana jest umiejętność mówienia, wiedza w zakresie wyznaczonym przez temat i wykorzystanie przygotowanych materiałów pomocniczych,

W części drugiej, w której sprawdzane są: rozumienie pytań przez zdającego, umiejętność formułowania odpowiedzi, umiejętność obrony własnego stanowiska, egzaminator podejmuje ze zdającym rozmowę dotyczącą tematu lub/i bibliografii; zadane pytania odnotowuje w protokole egzaminu

Warto więc przemyśleć sposób zaprezentowania siebie na maturze i zadbać o to w miarę wcześniej, by w maju wyjśc z sali egzaminacyjnej z podniesioną głową ;-)