środa

Wybór tematu nalezy do Ciebie !!!

Na początkuroku szkolnego w klasie maturalnej Twój polonista przedstawi Ci szkolną listę tematów, czyli zestawienie wszystkich zatwierdzonych przez OKE tematów prezentacji. Z pośród tych tematów każdy z maturzystów wybiera jeden, nad którym przez kolejne miesiące bedzie pracował, aż w rezultacie zaprezentuje go komisji egzaminacyjnej na egzaminie maturalnym.Na liście tematów znaleść można tematy opracowane przez szkolnych polonistów oraz tematy zgłoszone przez samych uczniów . Wszystkie tematy są podzielone na trzy kategorie: "literatura", "związki literatury z innymi dziedzinami sztuki" oraz "język".

Decyzję musisz podjąć najpóźniej do 30 września, oraz złożyć w szkole pisemną deklarację z wyborem tematu Twojej prezentacji maturalnej.

Jeden temat może zostać wybrany przez dowolną ilość uczniów.Ważne jest jedynie aby tematy nie powtarzały sie pośród uczniów w jednej klasie, gdyż jeśli taka sytuacja będzie miałą miejsce należy uważac aby w obu pracach nie były wykorzystane te same teksty literackie ( takie sią ogólnie przyjete zasady)

Wybierasz sam! Postaraj się aby ten wybór był przemyslany !!!