wtorek

Aktualne promocje

2) Prezentacje za pół ceny - prace zamówione i nieodebrane przez niesolidnych Klientów:
 • Motyw femme fatale w literaturze i malarstwie (filmie). Analizując celowo wybrane teksty , omów zagadnienie na pięciu wybranych przykładach.

  I Literatura podmiotu:
  1. Lolita [ film ]. Reż. Adrian Lyne [ płyta DVD ]. USA 1997
  2. Parandowski Jan. Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian. Londyn: PULS, 1992. ISBN 0 907587 85 2.
  3. Pismo Święte Starego i Nowego testamentu. Poznań: Pallotinum, 1996. ISBN 83 7014 218
  4. Prus Bolesław. Lalka. Wrocław: Siedmioróg, 1997. ISBN 83 - 7162 – 186-8.
  5. Szekspir William. Makbet. Warszawa: Polskapresse, 2005. ISBN 83- 89956-70-5.
 • Analizując język mediów scharakteryzuj występujące w nim zapożyczenia językowe

  1. G. Majkowska, O języku mediów, [w:] Dziennikarstwo i świat mediów, pod red. Z.Bauera i E. Chudzińskiego.
  2. Andrzej Markowski, Jawne i ukryte nowsze zapożyczenia leksykalne w mediach[w:]Język w mediach masowych pod red. J. Bralczyka, K. Mosiołek-Kłosińskiej,
  3 M.Zabawa., Nowe zapożyczenia semantyczne w polszczyźnie, Poradnik Językowy 2004, z. 9,s.59-67.
  4. Encyklopedia języka polskiego, pod red. Stanisława Urbańczyka, Wrocław- Warszawa-Kraków 1992, (tu hasła: wpływy obce, zapożyczenia, czystość języka).
  5.Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN, pod red. Andrzeja Markowskiego, Warszawa 1999,(tuhasła:anglicyzmy,zapożyczenia)
 • Motyw uczty w wybranych tekstach i dziełach sztuki. Przedstaw najciekawsze ujęcia.

  1. 1.Wielkie żarcie [ film : dramat], reż. Marco Ferreri, Francja/Włochy, 1973;
  2.Adam Mickiewicz: Pan Tadeusz, Kraków, Zielona Sowa, 2004, ISBN: 8373895744;
  3.Żeromski Stefan: Przedwiośnie, Wrocław, Wydawnictwo Dolnośląskie, 1997, ISBN: 8370235816;
  4.Vinci Leonardo: Ostatnia wieczerza [reprodukcja obrazu], 1495-1498, dostępny w Internecie: http://www.elrelojdesol.com/interactive-paintings/the-last-supper.html ;
 • Na podstawie wybranych przykładów spróbuj wyjaśnić popularność aforyzmów.
 • „Scharakteryzuj i porównaj środki wyrazu , którymi posługują sie różne typy reklam w telewizji, radiu i prasie.

  -http://pl.wikipedia.org/wiki/Reklama,
  -Nowy Słownik Języka Polskiego, pod red. Elżbiety Sobol, wyd. PWN, Warszawa, ISBN 83-01-13961-7,
  -Reklama, podręcznik, pod red. Roberta Nowackiego, wyd. Difin, Wrocław 2005, ISBN 83-7251-542-5,
 • Reportaż jako gatunek publicystyki i literatury faktu. Omów na przykładach.

  1. 1.Fiedler A., Dywizjon 303, Wrocław 2002.
  2.Kapuściński R., Cesarz, Kraków 2004.
  3.Krall H., Zdążyć przed Panem Bogiem, Warszawa 1992.Jeśli jesteś zainteresowany/a nabyciem któregoś z powyższych wzorów prac maturalnych, skontaktuj się ze mną:

E-mail: matura-prez@tlen.pl


lub telefoniczne: (0)503 009 572 (pn-pt 8:00-17:00 !)
Wszystkie podane powyżej tematy są nowymi, nigdzie dotąd nieopublikowanymi opracowaniami. Jeśli którykolwiek z tematów zostanie sprzedany natychmiast zniknie z wykazu !!!